שרותי הנדסה:

תכנון לפני הצעה Pre-Bid Engineering

תכנון עקרוני Basic Engineering

תכנון מפורט Detailed Engineering

תכנון מערכים Layout Engineering

תכנון חומרים Material Engineering

אנליזת מאמצים Stress Analysis

תכנון תמיכות לצנרת Pipe Support Engineering

דוקומנטציה IBR Documentation

צור קשר לקבלת פרטים והצעה

שרותי תכנון:

חברת DEE החלה את פעילותה בשנת 1983 כחברת תכנון וייעוץ והחל משנת 1988 החלה בייצור מערכות צנרת. חברת ההנדסה ממשיכה לפעול כיחידה עצמאית שמעניקה שרותי הנדסה ותכנון והיא מעסיקה צוות גדול של מהנדסים מנוסים שנעזר באמצעים טכנולוגיים מתקדמים,שצבר ניסיון רב בתכנון של מערכות במגוון תחומים:

מתקני אנרגיה ותעשיה תהליכית.

מיכלי לחץ.

מיכלי איחסון.

צנרת BOP.

תכנון מתקנים 2D.

אנליזה של מאמצים.

תכנון Flow Nozzles

Skid Mounted Dosing System

Support Engineering