למידע נוסף הקלק על הקישור מטה:


לאתר בעברית - Sched4u.net


Sched4u.com - English website

Sched4u תוכנה אוטומטית לייצור סידורי עבודה.


תכונות עיקריות Sched4u:

כלי רב עוצמה לייצור סידורי עבודה מתקדמים עד 2,200 עובדים ויותר.

ניתן להכתיב אילוצים הנובעים מדרישות עובדים או כללי העסקה של האירגון לדוגמא:

העובד חייב לעבוד במשמרת מסויימת .

העובד מבקש לקבל עדיפות לעבוד במשמרת מסויימת .

העובד אינו זמין במשמרת מסוימת .

העובד אינו זמין במהלך השבוע .

אילוצים נוספים:

כל עובד יכול לעבוד במשמרת אחת בלבד במהלך היממה.

כל עובד יכול לעבוד בשתי משמרות סמוכות (או שאינן סמוכות) ביממה.

תפקידי עובדים במשמרת:

ניתן ליצור סידורי עבודה למספר כלשהו של תפקידי עובדים במשמרת בכל הרצה של התוכנה.

דוגמא: התוכנה מסוגלת ללא קושי לבנות סידור עבודה שבועי ל 2200 עובדים . לדוגמא חלוקת התפקידים היא כלהלן : 1800 עובדים מבצעים משימה זהה בעוד ש 400 העובדים הנוספים מבצעים מגוון של משימות אחרות!